VAŽNO – Lažna obaveštenja o suspenziji domena

Poštovani od 26.10.2015. je došlo do masovnog slanja obaveštenja o navodnim suspenzijama domena. Obaveštenja su lažna jer je upitanju phishing prevara na konto WHOIS podatak koji su u vezi sa domenom. Mnogi registri domena su nažalost ve? iskusili ovaj tip napada, više o tome možete pro?itati na slede?em linku: http://domainnamewire.com/2015/10/26/warning-domain-name-phishing-email-blast-going-on-right-now/ Ispod je kopirani sadržaj lažnog […]