Opcije / 24 X 7 Serversko Nadgledanje i podrška

Enterprise-grade 24x7 Server Monitoring and Network Security

Naša infrastruktura obuhvata visoke raspoloživosti klaster mašina, sa raznovrsnim operativnim sistemima i aplikacijama, proširenih na više kontinenata. Klikni ovde sa saznaš više o našem Virtualnom Datacenteru Virtual Datacenter

Efektivan monitoring je veoma značajan za osiguranje maksimalne bezdednosti. Danas, svaka web servis kompanija upravlja sa hiljadama servera sa velikim brojem usluga koje rade na svakom serveru. Ručno proveravanje svake usluge na samo jednom serveru 24 x 7 je izuzetno teško - preko broja servera - ljudski je nemoguće. Kompanije koje nemaju dobar monitoring sistem,ili još gore da ga nemaju uopšte, Imaju veće padove i povećavaju rizik od potencijalne štete uzrokovane ometanjem sistema. Neregistrovan mali problem može preći u veliki problem vrlo brzo, povećavajući uloge za veliku štetu .

Naši monitoring sistemi i alati omogućavaju našim sistem administratorima celokupan pregled i uvid u zdravo stanje naše globalne distribuirane infrastrukture. Mi nadgledamo veliki broj parametara koji su povezani sa dobrim stanjem naših servera i individualnih usluga koje se nalaze na njima.

Our monitoring systems and tools provide our system administrators with an all-encompassing view into the health of our globally distributed infrastructure. We monitor a large number of parameters related to the health of our servers and individual services that reside on them.

Uslužni monitoring uključuje -

  • Network Konekciju
  • Serverski Disk Prostor
  • Serversku CPU Iskorišćenost
  • Memorijsku iskorišćenost servera
  • Web Servise kao što su - HTTP, HTTPS & FTP
  • Email Servise - SMTP, POP & IMAP
  • Servise Baza podataka - MySQL, MSSQL
  • DNS Servise
  • Sve log Fajlove

I mnogo toga drugog...

Ukoliko neki server ili usluga otkažu, ili neki od resursa dostigne određeni limit, onda se notifikacija odmah pojavljuje na ekranu celokupnog osoblja za Infrastrukturni Monitoring. Obaveštavajući sistem takođe reaguje ukoliko na problem nije odgovoreno u roku od nekoliko minuta, nakon toga sistem šalje upozoravajuće poruke na viši nivo sistem administratora a potom i odeljenju menadžmenta.

Sve ovo nam omogućava da registrujemo i rešimo probleme u kratkom roku njihovog dešavanja i osiguramo maksimum bezbednosti za vaše klijente.